Hemsida på kallax.nu

Kallax.nu ägs av hamnföreningarna i Kallax, som behöver hemsidor för att enkelt och till låg kostnad få ut information till sina medlemmar.

Vill du ha en hemsida här?

Andra föreningar och företag med anknytning till Kallax får gärna också ha hemsidor här, kontakta webbansvarig (se nedan) för närmare information om hur detta går till.

Kontakt